ANALÓG V.S. DIGITÁLIS LOGOPÉDIA?

skype kellekek2020
 
A segítő foglalkozású szakemberek sóhajtva emlékeznek a múltra, ahol
élőben, érintve, egy légtérben dolgoztak gyerekekkel, felnőttekkel. Várjuk nagyon a
pillanatot, amikor ezt újra megtehetjük.
 
 
Közben a világ fordultával megtanultunk-tanulunk digitálisan dolgozni.
Főleg azok a terápiák működnek jól-jobban, ahol van közös előéletünk. Ahol analóg
módon, élőben kipróbáltuk már a feladatot, a logopédiai foglalkozásra járó gyerekek
emlékeznek, hol csikizte meg a logopédus a foguk mögötti területet. Valamely hang
létrehozásához hogyan kellett tartani az ajkukat, nyelvüket.
A nagymozgásos feladatok végzésénél is hasonló az élmény: a gyógytornász keze
ugyanígy segítette a mozdulatot. Az edző élőben jelezte, meddig kell emelni a kart,
húzni a gumiszalagot…
Ha a digitális oktatás során nem látjuk jól, hogyan kell egy mozdulatot kivitelezni,
segíthet az emlékezet.
 
Vannak azonban olyan gyerekek, felnőttek, akik kizárólag online találkoznak a
szakemberrel.
Ez még szűkebb mezsgye. Azt tapasztaljuk, hogy bizonyos logopédiai feladatok
nehezen megoldhatóak. A technikai apparátus minősége nagyban befolyásolja,
hallja-e a logopédus, hogy egy hang helyesen szól-e? Hallja-e a kliens, melyik az
elvárt, helyesen ejtett hang. Elég jól látják-e egymást…
Vannak egyéb technikai problémák: akarjuk-e, hogy egy kisgyermek képernyő előtt
tevékenykedjen? Kapjon-e olyan, jó színvonalú elektronikus feladatokat, ahol
képeket kell megneveznie, kattintva húzással csoportosítania, stb…
Kapjon-e olyan feladatlapot, amit otthon ki kell nyomtatnia, elmondani szavakat,
mondatokat, színezni. Ez kevésbé környezettudatos, megoldhatná monitort nézve.
Vásárolja-e meg a család a feladatlap-gyűjteményt, könyvet, s abból dolgozzanak-e
közösen a logopédussal?
 
Pillanatnyilag úgy tapasztalható, hogy minden terápiát az adott
családdal/felnőttel egyénileg kell egyeztetni:
 
mikor legyen a foglalkozás – s akkor az ugyanúgy elkezdődik, mint az
analóg terápiás óra. Lehet, hogy a család mégsem tudja megszervezni a jelenlétet…
 
milyen mélységben legyen elektronikus a munkavégzés – minél
fiatalabb a gyermek, annál kevesebb monitor előtti időre gondolunk. A két-
háromévesek beszédének, nyelvi fejlődésének segítését célzó feladatokkal
kapcsolatban talán jó, ha kizárólag a szülőkkel konzultálunk. Ők kapják meg a
tervezett feladatokat. Ők végzik azt el, a lakás eszközeit, a lakásban történő
cselekvéseket felhasználva.
A kisiskolások képesek a digitális oktatás szabályai mentén tevékenykedni. Ők
azonban az iskolai feladatokat is nagy óraszámban végzik így.
A felnőttek konkrét és jól kivitelezett feladatokat képesek végezni monitor előtt.
Rögzíthetik a foglalkozást és annak alapján gyakorolnak tovább, önállóan.
 
milyen logopédiai feladatokat lehet a család együttműködése mellett
elvégezni?
Kisebbekkel távoktatási módon, nem valós idejű online kapcsolatban végezhetünk
- a nyelvi rendszer épülését támogató feladatokat (nyelvi késés terápiája).
Gyakorolhatóak a célul tűzött toldalékok: a többesszám jele, a tárgyrag
használata….
- az aktív szókincs használatára vonatkozó gyakorlatokat. Szavakat, kifejezéseket
lehet gyűjteni közösen, megadott szempontok szerint: azonos főfogalom alá
tartozó szavakat (bútorok), ellentéteket, cselekvések szinonímáit. Ezek közösen
tevékenykedve végezhetőek a segítővel/a családdal. Kimegyünk a fürdőszobába
és ott soroljuk …az ott található tárgyakat. El is pakolhatjuk, meg is tisztíthatjuk,
közösen.
- az óvodáskorúak segítséget kaphatnak az iskolakészültséghez szükséges
képességterületek gyakorlásában – a kicsikhez hasonló módon az őket körülvevő
világ aktív használatával. Konyhai hightech logopédia becenévvel illetjük, amikor
pl. az evőeszközök megnevezése, csoportosítása, innovatív használata adja a
feladat tárgyi hátterét és nem egy szép, képlapozgató program v. applikáció –
más-más előnnyel rendelkeznek, mindkét metodika fontos.
- a nagyobb gyerekek képesek lehetnek elsajátítani, majd segítséggel elvégezni a
nyeléskorrekcióra vonatkozó izomaktivitási gyakorlatokat (nyelvlökéses nyelés
terápiája). A helyes nyelés kialakítása is elképzelhető.
- a felnőttek egyébként is szívesen kapcsolódnak be online és/vagy távoktatási
kurzusokba, számukra ugyanúgy a szisztematikus gyakorlás a sarokpont, mint a
kicsiknél – nem könnyű… Nyelvlökéses nyelés terápiája, hadarásra vonatkozó
terápia is végezhető, valamint a magas színvonalú, igényes megszólalást
támogató beszédtechnikai foglalkozások.
 
milyen további otthoni feladatot kapjon a gyermek/felnőtt?
A családdal közösen meghozott döntés eredményeként kaphat elektronikusan
végezhető gyakorló feladatokat az órai munka alapján. Vagy kaphat
hagyományosnak tekintett, papíralapú feladatokat.
A napi munkát könnyíti, ha a család beszerzi a logopédus kolléga által ajánlott papír
alapú könyvet, feladatlap-gyűjteményt és annak meghatározott részét gyakorolják. A
foglalkozáson is egyértelmű, hányadik oldalt szeretnénk feldolgozni.
 
A digitális és az analóg logopédiai munka egyaránt akkor előremutató, ha a
gyermeket segítő családtag/a terápiában részt vevő felnőtt gondos, jól szervezett és
elkötelezett. Mi, analóg-vágyók reméljük, hogy újra lesz közös fizikai térben való
találkozás, ahol megdicsérhetjük egymás munkáját.
 

#Zizi a kisszéken című podcast sorozatunkban egyebek mellett erről a témáról is beszélgetünk Csányi Zita szerkesztővel.

 
 
 
Fung Emília
logopédus
 • _DSC0826_a_email
 • _DSC0845_a_email
 • _DSC1123_b_email
 • _DSC1220_a_email
 • _DSC1240_a_email
 • _DSC1411_a_email
 • cimlap01
 • cimlap02
 • cimlap03
 • cimlap04
 • cimlap05
 • cimlap06
 • cimlap07
 • cimlap08
 • cimlap09
 • cimlap10
 • cimlap11
 • cimlap12
 • cimlap13
 • cimlap14
 • cimlap15

© 2009-2021 | www.mackorendelo.hu | +36 30 389 7327 | OTP 11742348-20016667 K&J Vital Kft.
Mackórendelő PEST 1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.| Mackórendelő  BUDA 1026 Budapest, Nagyajtai utca 15.