ISKOLAÉRETTSÉG FELMÉRÉSE GYÓGYTORNÁSZKÉNT MOZGÁSSAL

isk 

6 évesen a legtöbb gyermek számára elérkezik az iskolakezdés ideje. Ekkora képesnek kell lennie új környezetben, 45 perces órákon folyamatosan figyelni, a kapott információkat . Érett önkontrollal, feladattudattal, széleskörű befogadó és kifejező nyelvi készséggel, megfelelő beilleszkedési képességgel kell rendelkeznie.

Életkorának megfelelő szintű gondolkodási folyamatok, jól koordinált nagy és finommozgások, és még sorolhatnánk mi minden szükséges a sikeres iskolai beváláshoz.
Megfelelő fejlődési, érési folyamatok, illetve az inger gazdag környezet együttes hatásának eredményeként a gyermek életkorának megfelelő teljesítményt tud nyújtani, motoros, pszichés, kognitív és szociális területen egyaránt.
Mindezen képességek, készségek kialakulása az idegrendszer különböző területein lejátszódó folyamatok eredménye. Az eltérő fejlődésmenet, viselkedés, teljesítmény hátterében ezen struktúrák éretlensége, valamint a köztük lévő kapcsolatok hibás, hiányos szerveződése állhat. Nagyon sok esetben a beilleszkedési, magatartási, figyelemi zavarok organikus okokra, idegrendszeri éretlenségre vezethetők vissza.
A különböző fejlődési folyamatoknak meghatározott sorrendje van. Az egyes szintek érése, az alsóbb struktúrák tökéletes működése teszi lehetővé, hogy a ráépülő bonyolultabb idegrendszeri kapcsolatok, a jó tanulási képességgel összefüggő egyéb készségek, illetve képességek kialakuljanak. A bonyolult kognitív funkciók az észlelés és mozgás által megtapasztalt képességekre épülnek.
A gyermekek növekedése során a kifejezettebb, nagyobb fejlődésbeli eltérések szerencsére ma már korán felismerésre kerülnek. A kisebb rendellenességek viszont sokszor még a szakemberek számára is nehezen észrevehetőek. Ezek egy része olykor spontán „megoldódhat”, az esetek nagyobb százalékában azonban egyfajta tünetváltás következik be. Az éretlen mechanizmusokra épülő folyamatok nem tudnak megfelelően kialakulni, így újabb problémák jelentkezhetnek.
A iskolaérettségi vizsgálatra (kognitív funkciók mérése) 6 éves korban kerül sor, amennyiben az óvónők megfigyelései, illetve a szülők kérése ezt indokolja. Ezen vizsgálatok során olyan kognitív ismeretek, részképességek vizsgálata történik, melyek elsősorban a nagyagykéreg (tudatos-akaratlagos) működéséhez kötöttek. Nem vizsgálja az esetleges kéreg alatti struktúrák, alacsonyabb idegrendszeri szinten lejátszódó folyamatok meglétét, épségét. Gyakran az ilyenkor felszínre kerülő tünetek, problémák, egy korábban bekövetkezett, fejlődési deficit következményei. Az okok feltárásának hiányában a gyermek nem a számára megfelelő terápiában részesül.
A tünetek időben való felismeréséért és a megfelelő terápia kiválasztásáért, gyógytornászként fontosnak tartom az 5 éves kor után, a részképességek alapos vizsgálatát, az állapot és mozgásvizsgáló tesztel elvégezni.
A teszt eredményeként, egyénre szabott, a gyerek számára érdekes feladatokat állítunk össze, amit gyógytornász segítséggel a Mackórendelőben és otthon kell gyakorolni. A gyerek fejlődési ütemétől függően változnak időről-időre a feladatok.

 

Tímár Kinga

gyógytornász, szenzomotoros terapeuta

 • _DSC0826_a_email
 • _DSC0845_a_email
 • _DSC1123_b_email
 • _DSC1220_a_email
 • _DSC1240_a_email
 • _DSC1411_a_email
 • cimlap01
 • cimlap02
 • cimlap03
 • cimlap04
 • cimlap05
 • cimlap06
 • cimlap07
 • cimlap08
 • cimlap09
 • cimlap10
 • cimlap11
 • cimlap12
 • cimlap13
 • cimlap14
 • cimlap15

© 2009-2021 | www.mackorendelo.hu | +36 30 389 7327 | OTP 11742348-20016667 K&J Vital Kft.
Mackórendelő PEST 1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.| Mackórendelő  BUDA 1026 Budapest, Nagyajtai utca 15.