BOBATH MÓDSZER

bobath A Bobath módszer célja a funkció!

Neurológiai kórképekben jó erdményel alkalmazzák gyermekeknél és felnőteknél is!

A Bobath házaspár által kidolgozott és az egész világon elterjedt ún. Bobath- módszer a korai agykárosodás okozta mozgás rendellenességek esetében alkalmazott mozgásterápiás eljárás.
Bobath, módszerének középpontjába a tónus normalizálását állította (reflexgátló helyzetek), a gátlás és facilitálás együttesének eredményeként létrejött mozgássorok passzív-aktív gyakoroltatását.

A fiziológiás fejlődésen alapuló mozgáselemzésben a kialakult megoldási módokban, a tartási és mozgási problémák feltárásában valamint az arra épülő problémamegoldó folyamat aktiválásában határozza meg a kezelés lényegét, a szükséges egyéni technika megválasztását.
A kezelés lényegét meghatározó célkitűzés, amely egyben közvetlen terápiás célként is megfogalmazódik befolyásolja a kezelés menetét, gyakoriságát, az alkalmazott technikákat.

 

A klinikai tünetektől és a károsodás súlyosságától függően az alapvető tartási és mozgási funkciók megtanítása, fiziológiás minta kivitelezése és fejlesztése az IPC mozgásterápiának az alapja, a motoros képességek fejlesztésének kulcsa:
- fejkontroll kialakítása, a nyak mobilitása
- törzs rotáció és fordulás,
- felegyenesedés, a törzskontroll kialakítása
- kéz és lábtámasz, az ugráskészség kialakítása és fejlesztése, megfelelő súlyélmény nyújtásával
- statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése minden testhelyzetben, súlypont áthelyezés a függőleges tengely körül
-  életkornak megfelelő testhelyzetek és helyváltoztatások, valamint a helyváltoztatási formák tanítása, a manipuláció,eszközhasználat, önkiszolgálás stb.

 

bobath1A módszer segít megelőzni, illetve korrigálni az ízületi mobilitás csökkenését, deformitások kialakulását, és izomerő csökkenést, a fiziológiástól eltérő, kompenzáló mozgás szinergizmusokat. A helyes testhelyzet megválasztása az ICP-s gyerekek gondozásában alapvető. Célja az átlagostól eltérő tartásformák, mozgásminták gátlása, disszociációja,a tónus lehetséges befolyásolása,az optimális statikus és dinamikus egyensúlyhelyzet segítése. A megfelelő testhelyzet egyéni megválasztása a jellemző klinikai tünetekből, annak súlyosságától és végzendő mozgásos feladattól függ. Az egyéni állapottól függően az adaptációs eszközök is segíthetik a helyes testhelyzetet megtartását, ilyenek pl a csípő addukciós spazmusának gátlása ékkel, lábtámasz segítő alátámasztás, vagy a helyes, fiziológiás végtag tartásokat elősegítő egyéni kiegészítő megoldások.
Az egyéni testhelyzet tevékenységfüggő. Más testhelyzet választható a fogmosáshoz,a játékhoz, a tanuláshoz. A jó és biztos alaphelyzetben az IPC-s gyerek képes ellazulni, oldódnak kóros tartásai, csökkenhet izmainak feszessége, képessé válik tevékenykedésre. Például ilyen testhelyzet a lovagló ülés. Ez a testhelyzet többféle céllal is alkalmazható és számos tevékenység tanítását teszi lehetővé. Segíthet a törzs- felegyenesítést, a fejj kontroll kialakulását is. Ebben a testhelyzetben könnyebb a  vállövet és a karokat előre hozni, lehetővé válik a szem-kéz koordináció,a hát és a fej jó helyzete segíti a szájzárás megtanulását,az eszközhasználatot, tevékenykedést.
 

 

A disszociáció - szétválasztás, megtörés, visszafordítás jelenségén olyan folyamatot értünk, amely a kóros szinergizmusokat nemcsak megtöri, megszakítja, hanem egyben hat is ellene. Önmagában az optimális testhelyzet is a disszociáció körébe tartozik. A jól megválasztott testhelyzet nem csak lehetőség, esély a jobb mozgásra, hanem egyben korrekció is. Megtöri, visszafordítja a kóros mozgásmintát és – optimális esetben- a korrekció szabályának is megfelel, korrigálja a hibás tartást,a hibás mozgás kivitelezést.

 

Minták a visszafordítás jelenségére:
extenziós típusú kóros szinergizmus megtörése a flexiós helyzet provokálásával
fektetés, ültetés, járás stb.
imagescag4i7i0

Manuális megsegítés
Nagyon gyakran szükséges az egyéni testhelyzetben a helyzet aktív megtartására, a mozdulat elindítására,a korrekció megéreztetésére különböző manuális megsegítéseket alkalmazni. Bobath szerint ennek egyik módja az ún. facilitáció. Ez a technika eredetileg az automatikus mozgásválaszt kiváltását célozza. Adaptálása a hozzásegítés, mozgásindítás,a helyes mozdulat megéreztetését jelentheti. Alkalmazásának célja egyértelműen az aktivitás segítése, felhasználásánál alapvető hogy csak annyit és csak ott facilitáljunk, amely feltétlen szükségeges önálló aktív helyzetmegtartás vagy a mozgás eléréséhez. Olyan mértékben kell csökkenteni a segítségadást, amennyire növekszik a gyerek aktivitása. Akkor jó a facilitálás ha  kiváltja a reakciót, segíti az aktív mozgást, ha biztonságot ad, de nem végzi el helyette. A terapeuta keze ugyanakkor információ-felvevő is , hiszen kezével megérezheti a lazulást,a feszesség növekedését, megérzi, hol és mennyi megsegítés ellenőrzés szükséges. A stabilizálás főként hipotónia, ataxia, esetenként atetótikus tünet együttes kezelésében alkalmazható: erős ritmikus nyomás alkalmazása fentről lefele:fejre vállra, kéztámaszra. Célja a tónus növelése s testhelyzet megéreztetése és megtartása.

 • _DSC0826_a_email
 • _DSC0845_a_email
 • _DSC1123_b_email
 • _DSC1220_a_email
 • _DSC1240_a_email
 • _DSC1411_a_email
 • cimlap01
 • cimlap02
 • cimlap03
 • cimlap04
 • cimlap05
 • cimlap06
 • cimlap07
 • cimlap08
 • cimlap09
 • cimlap10
 • cimlap11
 • cimlap12
 • cimlap13
 • cimlap14
 • cimlap15

© 2009-2021 | www.mackorendelo.hu | +36 30 389 7327 | OTP 11742348-20016667 K&J Vital Kft.
Mackórendelő PEST 1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.| Mackórendelő  BUDA 1026 Budapest, Nagyajtai utca 15.