Az iskolaérettség kritériumai

Az iskolaérettség, amely az iskolai életre való alkalmasságot jelenti, 5-7 év közé tehető.

Egy gyermek csak akkor lehet iskolaérett, ha testileg és szellemileg, tehát biológiai és pszichológiai szempontból is életkorának megfelelően fejlett.
Az alábbi felsorolás a teljesség igénye nélkül, vázlatosan nyújt áttekintést arról,
hogy milyen ismeretek megléte fontos a kis elsős számára.


E szerint a gyermeknek:
- biológiai ( idegrendszeri)
- pszichikus és
- szociális szempontból kell megfelelnie az iskolai követelményeknek úgy, hogy a tanítás , tanulás ne legyen káros hatással testi vagy pszichés egészségére.

Biológiai alkalmasság

Optimális testi fejlettséget és egészségi állapotot jelent, amely magába foglalja az életkorának megfelelő testsúly, testmagasság mellett a nagy- és finommozgások összerendezettségét és a látás-mozgás megfelelő koordinációját.

Pszichikus alkalmasság kritériumai:

-beszédfejlettség,
-értelmi fejlettség,
-érzelmi, akarati érettség,
-munkára való képesség
A beszédfejlettség formális és tartalmi fejlettséget is jelent, amely a beszéd tisztaságában, folyamatosságában, megfelelő kifejezőkészségben, szókincsben nyilvánul meg.
Értelmi fejlettségen belül a beiskolázandó gyermeknél bizonyos terjedelmű és kitartású aktív figyelmet, koncentrálási készséget és bizonyos értelmi képességet is elvárunk. Elvárjuk az emlékezeti befogadást, a felidézés készségét. Gondolkodás terén szükséges a lényeglátás fejlettsége, képesnek kell lennie elemi fogalmak, ítélete és következtetések alkotására, valamint differenciáló és ok-okozati összefüggések felismerésére.
Érzelmi téren követelmény a korának megfelelő kiegyensúlyozottság, hiszen ez a közösséghez való alkalmazkodás alapja.
Akarati téren akkor iskolaérett a gyermek, ha képes önmaga irányítására, mozgási igényének akaratlagos leküzdésére legalább olyan mértékben , hogy a tanórák nagy részében fegyelmezetten viselkedjen és az iskolai munkába aktívan bekapcsolódjon.

Szociális érettség kritériumai közé soroljuk a következőket:

- közösség igénye és az abba való
- beilleszkedés igénye,
-szabálytudat,
-érzelmi kiegyensúlyozottság, szociabilitás pl. szereplési felelési helyzetekben,
-kontaktuskészség
-szófogadás, a felnőtt irányításának elfogadása

 

Szegleti Gabriella

gyermekpszichológus

 

 • _DSC0826_a_email
 • _DSC0845_a_email
 • _DSC1123_b_email
 • _DSC1220_a_email
 • _DSC1240_a_email
 • _DSC1411_a_email
 • cimlap01
 • cimlap02
 • cimlap03
 • cimlap04
 • cimlap05
 • cimlap06
 • cimlap07
 • cimlap08
 • cimlap09
 • cimlap10
 • cimlap11
 • cimlap12
 • cimlap13
 • cimlap14
 • cimlap15

© 2009-2021 | www.mackorendelo.hu | +36 30 389 7327 | OTP 11742348-20016667 K&J Vital Kft.
Mackórendelő PEST 1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.| Mackórendelő  BUDA 1026 Budapest, Nagyajtai utca 15.