LOGOPÉDIA

beszd

nyelvi késés terápiája                            (3 éves kortól)

artikulációs zavarok terápiája                (5 éves kortól)

diszfóniaterápia                                     (6 éves kortól)

nyeléskorrekció                                     (6 éves kortól)

diszlexiaterápia – tanulási zavarok       (6 éves kortól)

beszédtechnika                                     (12 éves kortól)

Megkésett beszédfejlődés - nyelvi késés:

A fogalom neve pontosan mutatja, hogy mit jelent: olyan zavar, mely leginkább a gyermek beszédfejlődésének késésében mutatkozik meg, az egyes fázisok lassabban zajlanak le, s a következők későbbre csúsznak.

 

Pöszeség, hangok hibás ejtése - artikulációs zavarok:

A pöszeség a beszédhangok ejtésének, tisztaságának olyan zavara (ép hallás és ép beszédszervi beidegződés esetén), amelyre jellemző az adott nyelvközösség artikulációs normáitól való eltérés. Hátterében élettani, organikus és funkcionális okok egyaránt meghúzódhatnak.

 

Nyelvlökéses nyelés - nyeléskorrekció:

A nyelvlökéses nyelésre, vagy infantilis nyelésre jellemző, hogy a nyelés folyamán a nyelv rendszerint a szájtérben laposan helyezkedik el, vagy mivel a két fogsor nem záródik megfelelően, a nyelv hegye kicsúszik a fogak közül elöl vagy oldalt. Emellett az ajkak záródhatnak.

Ez a nyelési forma csecsemő- és kisgyermekkorban fiziológiásnak tekinthető, de előfordulása az életkor növekedésével csökken, és idővel megszűnik. Általában a vegyes fogazat kialakulásától tekintjük a nyelvlökéses nyelést károsnak. A kezelés a fogszabályozás megkezdését követően indokolt, nem állandó fogszabályozó készülék mellett.

 

Diszlexia, tanulási zavarok:

Az olvasás és írás nehézségét diszlexiának nevezik. Diszlexiás az a gyermek, aki jó értelmi képességgel rendelkezik, azonban az általános iskolában a megszokott idő alatt és az ott szokásos gyakorlás mellett nem tanul meg olvasni.
Az olvasás, az írás és a helyesírás zavarai (diszlexia, diszgráfa), tanulási zavarok - szorosan összetartoznak. Az összetartozás alapja, hogy olyan képességek fejletlenségére vonatkoznak, amelyek az írott szókép felismeréséhez, a szókép elemei (betűk) közötti kapcsolatok (sorrendiség) azonosításához, illetve a szókép írott megjelenítéséhez szükségesek.
Az írás zavarai nem az írás külalakjára, hanem a szótest felépítésére vonatkoznak.

 

Diszfónia:

A gyermek rekedtsége, a hangképzés zavara, melyet a hangszín kóros megváltozása, rekedtsége és a hangteljesítmény lényeges csökkenése jellemez.
A diszfónia olyan gyermekkorban kialakuló beszédhiba, melynek kezelése foniáter orvos és logopédus szoros együttműködésében történik.

 

Dadogás:

A dadogás a beszédritmus zavara - a beszéd folyamata, összhangja, szerkezete, ritmusa esik szét.

Dadogóknál a beszédritmus zavarának legfőbb tünete a beszéd közben fellépő görcsös megakadás, amely a kezdő szótag, hang ismétlésétől a hangképzési képtelenségig terjedhet. A görcsök a súlyosságtól függően a légzésre, a hangadásra, az artikulációra és az egész vázizomzatra is kiterjedhetnek.

A dadogás kommunikációs zavar, amely már nemcsak a verbális csatornát érinti, hanem hatása az egész személyiségszerkezetben érzékelhető. Terápiájukat logopédus szakember végzi, komplex orvosi, pszichológiai, logopédiai vizsgálatok eredményeire támaszkodva.

 

Hadarás:

A beszédritmus zavara, ahol a beszéd folyamata, összhangja, szerkezete, ritmusa esik szét.

A hadaróknál fokozott beszédkésztetést találunk, amely a beszéd sebességének ritmustalan formájában ölt testet.

 

Beszédtechnika:

Magas színvonalon, bonyolultan összerendezett, igényes megszólalás.

 

Logopédiai vizsgálat információi itt olvashatóak.

 • _DSC0826_a_email
 • _DSC0845_a_email
 • _DSC1123_b_email
 • _DSC1220_a_email
 • _DSC1240_a_email
 • _DSC1411_a_email
 • cimlap01
 • cimlap02
 • cimlap03
 • cimlap04
 • cimlap05
 • cimlap06
 • cimlap07
 • cimlap08
 • cimlap09
 • cimlap10
 • cimlap11
 • cimlap12
 • cimlap13
 • cimlap14
 • cimlap15

© 2009-2021 | www.mackorendelo.hu | +36 30 389 7327 | OTP 11742348-20016667 K&J Vital Kft.
Mackórendelő PEST 1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.| Mackórendelő  BUDA 1026 Budapest, Nagyajtai utca 15.